سپنتا-کنترل-لوگو
  • مدیریت پروژه های صنعتی نصب و راه اندازی و تعمیرات
  • عیب یابی و رفع مشکل سیستمهای کنترل
  • انجام اصلاحات و تغییرات در نرم افزارهای کنترلی
  • کالیبراسیون کلیه تجهیزات ابزار دقیقی
  • انجام اصلاحات و تغییرات کلیه وایرینگ های داخلی و خارجی
  • راه اندازی و تعمیرات کلیه دستگاههای الکترونیکی مانند فیدرها