طریقه سیم بندی و کانکشن سیستم های کنترل PLC و DCS و DI و DO و AI و AO و ( Wiring Diagrams of PLC and DCS Systems – DI, DO, AI, AO )

طریقه سیم بندی و کانکشن سیستم های کنترل PLC و DCS و DI و DO و AI و AO

طریقه سیم بندی و کانکشن سیستم های کنترل PLC و DCS و DI و DO و AI و AO


در این مقاله ، ما در سپنتا کنترل مفاهیم اساسی سیم بندی یا Wiring سیگنال های ورودی و خروجی PLC و DCS راشرح خواهیم داد.

ورودی دیجیتال Digital Input (DI)

خروجی دیجیتال Digital Output (DO)

ورودی آنالوگ Analog Input (AI)

خروجی آنالوگ Analog Output (AO)

   نکته : توجه داشته باشید که این نمودارها بدون داشتن بریر Barrier یا ایزولاتور Isolator، فیوز fuses ، محافظ ولتاژ surge protector برای ساده و قابل درک بودن آن هستند.

سیم بندی سیستم های کنترل PLC یا DCS یاWiring Diagrams of PLC and DCS

لیست زیر انواع اساسی اتصالات سیم کشی موجود برای سیگنال های DI ، DO ، AI ، AO را نشان می دهد:

سیگنالهای ورودی دیجیتال Digital Input (DI) Signals

 • اتصال تک سیمه Single-wire Connection
 • اتصال دوسیمه Two-wire connection
 • اتصال دوسیمه با مانیتور خط  Two-wire connection with Line Monitoring
 •  ورودی دیجیتال رله ای با ولتاژ  DI with Relay – Wet Contact
 •  ورودی دیجیتال رله ای با ولتاژ DI with Relay – Dry Contact

سیگنالهای خروجی دیجیتال Digital Output (DO) Signals

 • اتصال دوسیمه Two-wire connection
 •  خروجی دیجیتال رله ای با ولتاژ DO with Relay – Wet Contact
 • خروجی دیجیتال رله ای با ولتاژ DO with Relay – Dry Contact
 • ارتباط دیجیتال با سایر سیستمهای کنترل Interfacing with Other Control Systems
 •  خروجی دیجیتال با مانیتور خط  DO with Line Monitoring

Analog Input (AI) Signals

 • اتصال تک سیمهSingle-wire connection
 •  اتصال دو سیمه Two-wire connection
 • اتصال سه سیمه Three-wire connection
 • ارتباط آنالوگ با سایر سیستمهای کنترل Interfacing with other control systems

 سیگنالهای خروجی آنالوگ Analog Output (AO) Signals

 • اتصال دوسیمه Two-wire connection

سیگنال های ورودی دیجیتالDigital Input Signals

نوع ورودی با توجه به سیستم نوع / اتصال ترمینال متفاوت است

نکته : Shield برای سادگی نشان داده نشده است.

اتصال دو سیم با کارت ورودی Two-Wire Connection with Input Card

از اتصال دو سیمه برای اتصال تجهیزات ابزار دقیق در سایت مانند سوئیچ های محدود کننده limit switches ، سوئیچ مجاورتی proximity switches ، بازخورد یا فیدبک عملکرد موتور motor run feedback ، اجازه استارت پمپ Pump start permissive و غیره استفاده می شود.

اتصال دو سیم با مانیتورینگ خط  Two-Wire Connection with Line Monitoring

وقتی برای شناسایی بسته یا باز بودن ورودی های دیجیتال به اقدامات حفاظتی اضافی نیاز داریم ، از این پیکربندی استفاده می کنیم.

به طور کلی ، یک جفت مقاومت در انتهای خط بعد از تجهیز سایت یا در بعضی موارد در کابینت های مارشالینگ استفاده می شود.

این کار بر اساس تغییر مقاومت انجام می شود. در هنگام باز بودن ورودی، هر دو مقاومت R1 و R2 به صورت سری هستند ، بنابراین ما یک مقاومت در برابر حلقه خواهیم داشت ، مثلا “x” اهم.

در هنگام بسته بودن ورودی ، مقاومت R1 صفر می شود و ما یک مقاومت حلقه دیگری خواهیم داشت ، بگویید “y” اهم.

کارت های ورودی به گونه ای طراحی شده اند که وضعیت سیگنال را شناسایی کرده و این شرایط را از هم متمایز می کند ، و با هشدار به کارشناسان سیستم هشدار می دهد.

ورودی دیجیتال با اتصال تک سیمهDigital Input with Single-wire Connection

ورودی دیجیتال رله ای با ولتاژ  DI with Relay – Wet Contact

از این پیکربندی در مواقعی که به یک منبع تغذیه اضافی برای تجهیزات ابزاردقیق سایت (field instruments) ،مرکز کنترل موتور( motor control center )و غیره نیاز داریم ، استفاده می شود.

به طور کلی ، در پانلهای مارشالینگ ، ما سیم کشی های لازم را طبق نیاز انجام می دهیم و از منبع تغذیه اضافی در همان

پانلهای کابینت مارشالینگ (یا در سمت اتاق کنترل control room) استفاده می کنیم ، بنابراین این روش سیم بندی را WET Contact می نامیم.

هنگامی که تجهیز ابزاردقیق سایت (field instrument) در حالت Open باشد ، مطابق نقشه به رله انرژی یا ولتاژ داده نمی شود بنابراین کارت ورودی دیجیتال DI سیگنال بازگشتی ندارد ،  این حالت خاموش یا OFF محسوب می شود.اما وقتی تجهیز ابزاردقیق سایت (field instrument) در حالت بسته باشد ،  رله انرژی یا ولتاژ می گیرد بنابراین کارت DI سیگنال بازگشتی دارد ، بنابراین حالت ON را در نظر می گیرد.

این منبع تغذیه رله خارجی به عنوان interrogation voltage نامیده می شود. interrogation voltage از پانل می تواند 24،110،48 و یا غیره باشد.

interrogation voltage چیست؟

interrogation voltage اصطلاحی است که در رابطه با ورودی های دیجیتال سیستم های کنترل PLC یا DCS استفاده می شود. هنگامی که در ورودی های دیجیتال فعالیتی مانند فعال سازی سوئیچ محدود وجود دارد ، تغییر در وضعیت ورودی از باز به بسته یا بسته به باز بستگی به نوع تجهیز مورد استفاده این سوئیچ دارد. ما باید با استفاده از interrogation voltage وضعیت این تجهیز را بررسی میکنیم . بنابراین ما یک ولتاژ (12 ولت ، 24 ولت ، 110 ولت و غیره) به سوئیچ  ارسال می کنیم و هنگامی که سوئیچ حد در حالت بسته است سیگنال را پس میفرستد . PLC این سیگنال ها را می خواند و طبق لاجیک یا منطق خود عمل می کند. این ولتاژ را interrogation voltage می نامند.

ورودی دیجیتال رله ای با ولتاژ  DI with Relay – Dry Contact

در این حالت ما دیگر از منبع تغذیه اضافی در پانل مارشالینگ (یا در سمت اتاق کنترل) استفاده نمی کنیم ، این روش اتصال را تماس خشک DRY Contact می نامیم. هنگامی که تجهیز ابزاردقیق field instrument در حالت باز باشد ، به رله انرژی یا ولتاژی داده نمی شود بنابراین کارت DI سیگنال برگشتی ندارد ، بنابراین حالت خاموش OFF محسوب می شود. اما وقتی تجهیز ابزاردقیق field instrument در حالت بسته باشد ، رله انرژی می گیرد و روشن میشود بنابراین کارت DI سیگنال بازگشتی دارد ، و حالت روشن یا ON در نظر گرفته می شود. مثال: فیدبک استارت موتور Motor Run Feedback .

  interrogation voltage می تواند 24،48،110 و غیره باشد.

سیگنال های خروجی دیجیتالDigital Output Signals

نوع خروجی با توجه به سیستم نوع / اتصال ترمینال متفاوت است

نکته : Shield برای سادگی نشان داده نشده است.

اتصال دو سیم با کارت خروجی Two-Wire Connection with Output Card

این پیکربندی برای کنترل تجهیزات دیجیتالی مانند شیر برقی Solenoid Valve استفاده می شود.

به دلایل ایمنی ممکن است بعد از کارت DO از بریر ها Barrier استفاده کنیم. بریر ها در تصویر نشان داده نشده است. هنگامی که دستور  خروجی DO داده می شود ، ولتاژ مربوط به تجهیز داده میشود و به آن ولتاژ داده می شود و تجهیز به اصطلاح انرجایز energize یا برقدار میگردد.

وقتی دستور DO پس گرفته میشود ، ولتاژ مربوطه به تجهیز قطع می شود و از حالت برقدار یا انرجایز energize خارج می شود.

خروجی دیجیتال رله ای با ولتاژ  DO with Relay – Wet Contact

در این پیکر بندی از یک منبع تغذیه اضافی (24،48،110،220 و غیره) در کابینت مارشالینگ یا (در سمت اتاق کنترل) برای تأمین ولتاژ تجهیز ابزار دقیق field instrument استفاده می کنیم.

این پیکربندی معمولاً برای هوترها hooters ، چراغهای راهنما beacons ، شیرهای برقی solenoid valves پرقدرت و غیره استفاده می شود.

خروجی دیجیتال رله ای با ولتاژ DO with Relay – Dry Contact

از این نوع پیکربندی بدلیل مشکلاتی که دارد در صنعت معمولا استفاده نمیشود

ارتباط دیجیتال با سایر سیستمهای کنترل Interfacing with Other Control Systems

این پیکربندی به طور گسترده ای در صنایع برای ارتباط با سیستم های کنترل دیگر استفاده می شود.

خروجی دیجیتال با مانیتور خط  DO with Line Monitoring

مانیتور خط برای کارتهای خروجی دیجیتال نیز امکان پذیر است اما مقادیر مقاومت سیم پیچ رله و یا مقاومت خط تا تجهیز ابزاردقیق باید توسط وندور سیستم کنترل تعیین شود.

 

سیگنال های ورودی آنالوگ Analog Input Signals

نوع ورودی با توجه به سیستم نوع / اتصال ترمینال متفاوت است.

تجهیزات ابزار دقیق چهار سیمه به منبع تغذیه اضافی نیاز دارند.

نکته : Shield برای سادگی نشان داده نشده است.

اتصال دو سیم با کارت ورودی آنالوگ Two-Wire Connection with analog Input Card

این پیکربندی برای اتصال ترانسمیترهای transmitters دو سیمه مانند PT ، TT ، FT ، LT و غیره استفاده می شود.

همچنین ممکن است بعد از کارت ورودی از بریر برای اقدامات احتیاطی استفاده کنیم. اینها در نمودار نشان داده نشده است.

اتصال تک سیمهSingle-wire connection

معمولا از این پیکر بندی در صنایع کمتر استفاده میشود. ( جهت برخی تجهیزات ابزار دقیقی که مصرف انرژی زیادی دارند  )

ارتباط آنالوگ با سایر سیستمهای کنترل Interfacing with other control systems

DCS AO to PLC AI

اگر هر دو طرف Active یا هر دو طرف Passive باشند کار نمی کند.

 

PLC AO to DCS AI

سیگنالهای خروجی آنالوگ Analog Output (AO) Signals

اتصال دوسیمه Two-wire connection

با سپاس از همراهی شما ،شما میتوانید با فشردن دکمه بالا با سپنتا کنترل تماس بگیرید و یا برای ما پیام بگزارید. در زیر همین صفحه میتوانید دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید.

سپنتا کنترل با سابقه بلند مدت مدیران خود میتواند شما را یاری دهد.

سپنتا کنترل تامین کننده قطعات اتوماسیون صنعتی ، برق ، ابزاردقیق ،PLC  زیمنس ،کنترل کننده های برنامه پذیر در کشور و انجام دهنده پروژه های نصب و راه اندازی و اتوماسیون صنعتی مستقر در شیراز آماده همکاری با کلیه صنایع در  کشور میباشد.
مارا در موتورهای جستجو با عناوین زیر بیابید :
زیمنس , زیمنس شیراز , مرکز زیمنس شیراز , پی ال سی زیمنس , زیمنس پی ال سی , تاچ , تعمیر تاچ پنل , تاچ زیمنس , اتوماسیون زیمنس , نمایندگی پی ال سی زیمنس , نماینده زیمنس شیراز , فروش قطعات زیمنس شیراز , قطعات زیمنس , نمایندگی پی ال سی , نمایندگی فروش پی ال سی , دوره آموزش , دوره آموزش زیمنس , دوره آموزش زیمنس در شیراز , نمایندگی زیمنس شیراز , نمایندگی زیمنس ایران , تعمیر , تعمیرات , تعمیر تاچ زیمنس , تعمیر تاچ , تعمیر تاچ پنل , تعمیر پی ال سی , نمایندگی plc شیراز , نمایندگی plc , فروش plc , تعمیر plc , نمایندگی plc ،siemens , siemens plc , shiraz plc siemens , shiraz siemens , plc , automation siemens , siemens touch panel , touch panel , panel master , repair , siemens touch panel , touch panel, repair touch

آموزشآموزش PLC

automation siemenspanel masterplcshiraz plc  siemensshiraz siemenssiemens plcاتوماسیون زیمنسپی ال سی زیمنستعمیرتعمیر plcتعمیر پی ال سیتعمیراتدوره آموزشدوره آموزش زیمنسدوره آموزش زیمنس در شیراززیمنسزیمنس پی ال سیزیمنس شیرازفروش plcفروش قطعات زیمنس شیرازقطعات زیمنسمرکز زیمنس شیرازنمایندگی plcنمایندگی plc  ،siemensنمایندگی plc شیرازنمایندگی پی ال سینمایندگی پی ال سی زیمنسنمایندگی زیمنس ایراننمایندگی زیمنس شیرازنمایندگی فروش پی ال سینماینده زیمنس شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *